Tilbud og informasjon til landbruket


Katalog som utgis årlig på papir og nett.

Landbrukskatalogen 2023, 40. årgang, sendtes ut som vedlegg til utgave 3 av bladet Bedre Gardsdrift som kommer ut 2.mai.

Bestill Annonseplass
Foto: Alexanderstock23 / Shutterstock

Landbrukskatalogen 2023


Ta kontakt med oss for bestilling av annonseplass eller mer informasjon!


Formatet på katalogen er A4, og annonseprisene er:

1/1-side: Kr 8.900,00 + mva
1/2-side: Kr 5.500,00 + mva
1/4-side: Kr 3.200,00 + mva

NB! Vi bistår med utarbeidelse av annonse uten tillegg i prisen.

Frist for innsending av materiell er 31.mars.

Papirutgave 2022
39. årgang


Landbrukskatalogen 2021Papirutgaven av Landbrukskatalogen 2022 ble sendt ut som vedlegg til april-utgaven av bladet Bedre Gardsdrift.

Last ned som PDF

Digitalutgave 2022
39. årgang


3B Service AS & 3B Agro AS

Alsvåg Plater AS

Brødrene Østbye AS

Egil A. Stjern Maskinstasjon AS

Gårdbrukerservice Landbruk og Marina AS

Hagebutikken AS

HR Maskin AS

Ifor Williams Norge AS

Kjøsnes Maskin AS

Lauvrud Maskin AS

Norsk Maskin AS

Siv. Ing. Per S. Ludvigsen AS

Uglum Maskin Elektro